CURSOS ON-LINE

Cursos d'accés a la universitat ( selectivitat i majors de 25 anys )

Els nostres cursos on-line de selectivitat et permetran estudiar des de casa amb tots els avantatges i escollint només el que t'interessa preparar amb nosaltres.

Organització

Cada alumne tindrà un accés privat al campus on-line, amb un usuari i una contrasenya.

Inici curs selectivitat : octubre 2020

Final curs selectivitat : juny 2021


Inici curs majors 25 anys : juny 2020

Final curs majors 2020 : abril 2021

 

* Hi ha la possibilitat d'incorporar-se en qualsevol moment del curs, tenint clar que s'hauran de realitzar les tasques que ja s'hagin fet 

- El curs està dividit en les diferents assignatures ( comunes i específiques * ) i l'alumne pot matricular-se de les assignatures que es vulgui preparar. 

- Cada assignatura es treballarà per quinzenes. Dins de cada assignatura hi trobareu la programació per temes de cada quinzena.

- Cada quinzena té uns objectius que establirem i unes hores concretes de dedicació que cal treballar-hi.

Materials

Cada quinzena contindrà materials elaborats pels nostres professors, els materials poden ser escrits o audiovisuals amb vídeos explicatius. 

Hi haurà a cada quinzena exercicis o test avaluable pel professor per tal de practicar tots els continguts de la quinzena. 

A més a més hi haurà material complementari com exercicis per practicar, exercicis o material complementari i links recomanats

Comunicació

Hi haurà sempre un feedback amb el professor a través de correu electrònic o inclús a través d'una vídeo trucada per resoldre dubtes que us puguin sorgir durant el curs sobre qualsevol tema.

Preu i matrícula

Per matricular-se al curs on-line cal enviar-nos una sol.licitud en el següent formulari. Una vegada feta la transferència de l'import del curs es donarà un nombre d'usuari i contrasenya per poder accedir a totes les assignatures de les quals us heu matriculat.

Preu per cada assignatura : 170 euros/ assignatura 

* Assignatures que s'imparteixen al curs on-line 

Selectivitat 

Comunes : català, castellà, anglès, història, matemàtiques aplicades

Específiques : biologia, química, matemàtiques, física, història de la filosofia, tecnologia, dibuix tècnic, economia de l'empresa, geografia

Majors de 25 anys 

Comunes : català, castellà, anglès, comentari de text

Específiques 

Arts i humanitats : geografia i història contemporània 

Ciències/ciències salut : biologia, estadística, matemàtiques

Ciències socials i jurídiques : geografia, estadística, història contemporània, matemàtiques, economia de l'empresa

Enginyeria i arquitectura : Economia de l'empresa, matemàtiques

 

 

Formulari de contacte

El camp "Nom" és obligatori
El camp "Telèfon" és obligatori
Posa una adreça de correu vàlida
El camp "Missatge" és obligatori
Aquest camp és obligatori

Demostra que ets humà resolent la següent validació:

Has de resoldre el captcha correctament