L’ESCAIRE

L’Escaire, significativament, representa un angle recte, i per tant l’estabilitat. Els escaires són molt comuns en la tecnologia humana, en les eines per mesurar i dibuixar, però en canvi el disseny en la natura és completament diferent. En la naturalesa abunden les formes rodones i curves amb els angles més diversificats. Però hi ha una excepció: un arbre forma un angle recte amb la Terra. Així doncs, en el centre l’ESCAIRE intentarem que els alumnes creixin i aprenguin de tot el que hi ha al voltant. I, igual que un arbre sempre siguin capaços d’anar més amunt amb aprenentatge i coneixements.

En el cas del nostre centre L’ESCAIRE simbolitza la rectitud, el creixement, l’estabilitat … valors molt importants per aprendre.

El color vermell simbolitza energia, ambició i vitalitat, és a dir, tot el que els nostres alumnes tindran per avançar en el coneixement. A més a més el color vermell aporta confiança en un mateix i una actitud optimista en la vida, dos factors que els ajudaran moltíssim en els estudis i la seva formació.